Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Ha e-mail címe nem szerepel nyilvántartá-sunkban, emiatt nem tudott automatikus jelszóemlékeztetőt igényelni, kérjük forduljon a Technikai Ügyfélszolgálathoz >>

A web főszerkesztője: Dr. Kárpáti István, a MANET Főtitkára

mnt-nat

Publikációs adatbázise-GFR kalkulátorKidney and Blood Pressure ResearchHypertonia és Nephrologia
október
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Könyvajánló

  DR. LADÁNYI ERZSÉBET: A KORSZERŰ DIALÍZISKEZELÉS GYAKORLATA

  Tisztelt Olvasók, kedves Kollégák!

  Hat év telt el azóta, hogy összeállítottuk a dialízis korszerű gyakorlatát ismertető összefoglalónkat.
  Ahogyan azt akkor, a munkánkat ismertető bevezetőnkben megírtuk, összeállításunk a pillanatnyi ismereteket és ajánlott gyakorlatot tükrözte. Biztosak voltunk abban, hogy hamarosan számos olyan új eredmény, ismeret születik, amelyek akkor még csak csírájukban voltak jelen. Közös célunk és feladatunk, hogy a friss ismereteket mielőbb integráljuk és a hagyományokat követve összeállításunkat rendszeresen frissítsük. E frissítésre, átdolgozásra most kerülhetett sor.

  Célunk, hogy ezen ismeretanyagra alapozva kollégáink a lehető legjobb fizikai állapotot és életminőséget tudják biztosítani a vesebetegséggel és végállapotú veseelégtelenséggel élő betegeik számára.
  A veseelégtelenség kezelésével kapcsolatos tapasztalat és ismeretanyag az utóbbi évtizedben óriási mértékben bővült. Társaságunk, lépést tartva a fejlődéssel, több útmutatót is megalkotott az egyes részterületekről. Emellett csatlakozott az Európai Dialízis és Transzplantációs Társaság (ERA-EDTA) kezdeményezéséhez és tevékeny részt vállal irányelvei magyar nyelvre való átültetésében, valamint a hazai viszonyokhoz való adaptálásában. E korszerű szakmai anyagok megtalálhatók társaságunk honlapján (www.nephrologia.hu).

  Megtartottuk a bevált struktúrát: a szakterületeket átfogó munka összeállítását, elemezve a legfrissebb
  epidemiológiai adatokat, tendenciákat, áttekintve a vesepótló kezelések elméleti és gyakorlati kérdéseit. Külön fejezetben foglalkozunk az idős betegek ellátásával, tárgyaljuk a végállapotú veseelégtelenség szövődményeinek terápiáját és a veseátültetésre való előkészítés gyakorlati szempontjait, illetve a beteggondozás további gyakorlati kérdéseit.

  Több új fejezetet is beillesztettünk az anyagba. Külön fejezetet kapott, egyebek mellett, a betegek művesekezelésre való felkészítése, az arteriovenosus fistulák gondozása, a diabeteses betegekkel kapcsolatos néhány speciális teendő. A holisztikus betegellátás jegyében hangsúlyosan foglalkozunk az otthoni dialízisformákkal, valamint a dializált betegek veseátültetésre való felkészítésével. Végül – a legutóbbi hónapok eseményei miatt – foglalkoznunk kellett röviden a Covid-19-pandémia folyamán követendő iránymutatásokkal is.

  Mindezzel igyekeztünk átfogó képet adni szakmánk sokszínűségéről, szépségéről és egyben iránytűt is a mindennapok gyakorlatához.

  A szakmai irányelv megtekinthető ide kattintva

  2020. október 16.

  Dr. Ladányi Erzsébet, a Magyar Nephrologiai Társaság alelnöke, a Dialízisbizottság elnöke - Dr. Reusz György, a Magyar Nephrologiai Társaság előző elnöke, egyetemi tanár  DR. TULASSAY TIVADAR, DR. SZABÓ ATTILA: GYERMEKNEFROLÓGIA

  ELŐSZÓ
  Az elméleti és a gyakorló orvostudomány fejlődése az elmúlt évtizedekben soha nem látott mértékben fejlődött. A fejlődés megalapozója az a technikai-informatikai forradalom volt, amely látványosan megváltoztatta mindennapjainkat is és lehetővé tette az orvostudományban a molekuláris biológiai módszerek alkalmazását. Ezek a módszerek robbanásszerű fejlődést indítottak el a biológia és a medicina minden területén és az informatikai világháló segítségével az információk szinte a felfedezés pillanatában közkincsé válhatnak. Az elektronikus információhordozók konkurenseivé váltak a papír alapú kiadványoknak, de nem tudták kiszorítani az enciklopédikus jellegű műveket. Az írott szó mögött, a könyvekben benne van a szerző gondolatisága, a világról vallott véleménye, érték ítélete, benne van a személyisége. Ezért fontosak az orvostudományban is az összegző kézikönyvek, és ezért van reájuk egyre növekvő igény is. Szemléletet adnak, irányt mutatnak, eligazítanak.

  Ezzel a gondolatisággal készült a Gyermeknefrológia is. A Korányi Sándor által nemzetközi szintűvé emelt hazai nephrológiai kutatások és azok klinikai alkalmazása kötelez mindenkit, aki a vesebetegségekkel kapcsolatos összefoglaló munkát ad közre. A vesebetegségek felderítése és megfelelő kezelése elmélyült és széles alapokon nyugvó élettani és kórtani ismereteket igényel. Az orvosi ismeretek korunkban elsősorban a molekuláris szabályozások és a genetikai háttér megismerésével újulnak meg. A Gyermeknefrológia könyvben ezek kiemelt bemutatására törekedtünk. Az információrobbanás eredményeképpen a nemzetközi könyvkiadás jó néhány, több ezer oldalas, részletes kézikönyvvel gazdagította a nephrológusok könyvtárát. Ezzel a kihívással is szembe kellett nézni a szerzőknek. A szerkesztők és a szerzők célja az volt, hogy az alapvető elméleti ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása magyar nyelven, megfelelő egyensúllyal, és a legújabb ismereteket bemutatva jelenjen meg a könyvben.

  A Gyermeknefrológia című könyv szerkezete a hagyományos felosztást követi. A könyv első fejezetei a vese és húgyutak makroszkópos és mikroszkópos szerkezetét, a vese morfológiai és funkcionális fejlődését és a vesefejlődés zavarait mutatja be. A veseműködés diagnosztikája az élettani működések bemutatásával részletes eligazítást ad a klinikai kémiai és mikrobiológiai, az endokrin, a genetikai, a képalkotó és a szövettani módszerekről. Külön fejezet foglalkozik az újszülött vese működésének sajátosságaival ép és kóros körülmények között. A homeosztázis fenntartása, az elektrolitzavarok és sav-bázis eltérések mindennapos kérdést jelentenek a gyakorló orvos számára, ezek részletes bemutatása is része a könyvnek. A glomeruláris betegségek és a tubulusrendszer zavarai valamint a szisztémás betegségekhez társuló veseeltérések önálló fejezetekben kaptak helyet.
  Gyermekkorban gyakoriak a húgyúti betegségek, ezek korszerű szemléletű ismertetését is tartalmazza a könyv. Az akut és krónikus veseelégtelenséggel foglalkozó fejezetek a legmodernebb diagnosztikus és terápiás lehetőségeket ölelik fel, érintve az egész szervezetet érintő következményes szövődményeket is. És természetesen foglalkozik a könyv a magasvérnyomás betegséggel és a vesedaganatokkal is. Fontos az a szemlélet is, amellyel a szerzők bemutatják a felnőttkorra kialakuló, de már a gyermekeknél kezdődő kórfolyamatokat. A Gyermeknefrológia tehát felöleli mindazokat az alapvető témákat, amelyek nemcsak a gyermekkor sajátosságai, hanem hasznos útmutatás más diszciplinák művelői számára is.

  A szerkesztők és a kiadó szándéka szerint a könyv is színes és vonzó látványúnak készült. Ezért sok ábrát, diagnosztikus és terápiás algoritmust tartalmaz. Az ábrák a könyv fő erősségei! Olyan szemléletesnek terveztük, hogyha valaki végig bogarássza őket, a legbonyolultabb folyamatok is könnyen érthetővé váljanak. A képalkotó diagnosztikai képek gondos kiválasztásában a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika radiológus munkatársai segítettek, dr. Várkony Ildikó és dr. Nyitrai Anna. Az irodalmi szerkesztő nagy odafigyeléssel gondozta a könyvet, és vigyázott a szép magyar nyelvre. Azt reméljük mindannyian, akik a Gyermeknefrológia létrejöttében közreműködtünk, hogy szerethető könyv kerül az olvasó kezébe. Mindez a Medicina Könyvkiadót dicséri. S ezért nem fog hiányozni ez a könyv a legjobb hazai nephrológusok polcáról sem. És természetesen szüksége lesz rá az orvostanhallgatónak, a rezidenseknek, a belgyógyász, gyermekgyógyász, urológus szakembernek is. S őszintén ajánlom mindenkinek, aki ismerkedni szeretne a nephrológia bonyolultnak tűnő területével, és folyamatosan szeretné megújítani ismereteit a gyógyító orvostudomány egyre bővülő, bonyolult világában.

  Dr. Tulassay Tivadar, dr. Szabó Attila


  EMMI MAGYAR KORONAVÍRUS KÉZIKÖNYV

  Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter irányításával elkészült a kórházak számára az új koronavírus okozta fertőzések diagnózisának és terápiájának kézikönyve, ami több ország jó gyakorlatait veszi alapul a magyarországi viszonyokra adaptálva. Az egységes szakmai szempontokat tartalmazó kézikönyv hatékony segítséget nyújt a kórházi szakemberek számára a megelőzéssel és az igazolt betegek ellátásával kapcsolatban.

  A kézikönyvet megtekinthetik ide kattintva

  A könyv – amelynek összeállításában számos neves szakember közreműködött – közérthető módon segíti a kórházakat a fertőzött betegek ellátására való felkészülésben. Például iránymutatást nyújt a betegek osztályozásával, a környezetük fertőtlenítésével, a hulladékkezeléssel, a tárgyi eszközök beszerzésével és a megfelelő infrastruktúra kialakításával kapcsolatban.

  Leírja a diagnózis és kezelés alapelveit is, ezen belül kitér a képalkotó vizsgálatok megfelelő alkalmazására, a fertőzés igazolására szolgáló mintavételi eljárásokra, és felsorolja a laboratóriumi vizsgálatra kijelölt intézményeket is.

  Precíz, gyakorlatias összegzést ad a jelenleg rendelkezésre álló terápiás lehetőségekről.

  A nemzetközi ajánlások figyelembevételével bemutatja az egyéni védőeszközök alkalmazásának helyes gyakorlatát, az egészségügyi személyzet betegekkel való közvetlen érintkezésének szabályait. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy minden beérkező beteg kapjon sebészi maszkot, amely jelentősen csökkenti az egészségügyi dolgozók megfertőződésének kockázatát.

  A könyv pontosan szabályozza a háziorvos, az Országos Mentőszolgálat és a kórházi személyzet betegekkel kapcsolatos teendőit is.

  DR. BARNA ISTVÁN, VERESNÉ DR. BÁLINT MÁRTA:

  VESEBETEGEK DIÉTÁSKÖNYVE

  Becslések szerint Magyarországon 800 ezer lakosnak van középsúlyos vagy súlyos vesebetegsége. A mindennapi gyakorlatban a vesebetegségek diagnosztizálására és a kezelés eredményességének megítélésére néhány alapvető ismeret szükséges. A könyv orvosszerzője tömören és érthetően összefoglalja, amit a krónikus vesebetegségekről a vesebetegeknek tudniuk kell, sőt külön fejezetben ismerteti, hogy milyen módon lehet elkerülni/lassítani a veseelégtelenség kialakulását.
  A könyv táplálkozástudományi szakértője szerint a táplálkozásnak központi szerepe van a krónikus veseelégtelenség kezelésében, gondozásában. A diéta személyre szabottan, a veseműködés csökkenésének üteme és kezelési módja szerint változik. A szerző ezért betegségenként mutatja be, és ad példákat (recepteket) a megfelelő diétára.
  Fontos megérteni, hogy mit és miért kell módosítani az étrendben, és tudni azt, hogy a beteg együttműködése létfontosságú a diéta megvalósításához. Ebben kíván segítséget nyújtani ez a betegtájékoztató könyv.

  Megvásárolható a Kiadónál:
  SpringMed Könyvsarok:
  1117 Budapest, Fehérvári út 12. (a rendelőintézet földszintjén)
  Könyvrendelés telefonon: (+36 20) 511-6269
  E-mail: info@springmed.hu
  Webáruház: http://www.springmed.hu

  Belív
  Melléklet
  DR. LANGER RÓBERT:

  EURÓPAI KÖRKÉP AZ ELSŐ VESETÁTÜLTETÉSEK TÖRTÉNETÉRŐL

  DR. BARNA ISTVÁN:

  KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓ - A SZÍV- ÉS ÉRBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE

  Ajánlás

  A SpringMed Kiadó jóvoltából a Szakdolgozói Könyvtár® immár hatodik kiadványát tartja kezében a Tisztelt Olvasó. E kötet a kardiovaszkulárisprevenció, azaz a szív-érrendszeri betegségek kialakulásának okait, a megelőzés egyes formáit ismerteti. A kötetet szerzője ismert és elismert gyakorló szakorvos, aki jelentős szerepet vállal a dietetikusok képzésében és vizsgáztatásában is.
  A könyv a prevenció szintjein keresztül nyújt elméleti és gyakorlati betekintést mindazon szakemberek és laikus olvasók számára, akik összefüggéseiben szeretnék látni a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzéséhez kapcsolódó lehetőségeket, konkrét életvezetési és életmódi technikákat. A könyv értéke, hogy a tudományos alapozottság mellett igen gyakorlatias módon, ugyanakkor olvasmányos stílusban nyújt betekintést mindezekbe.
  Ajánlom a kötetet mindazon leendő szakemberek számára, akik az egészségtudomány területén folytatnak tanulmányokat, akár az Országos Képzési Jegyzékben zereplő egészségügyi szakképzés valamely területén tanulók, vagy a felsőoktatás területén hallgatók.
  Ugyancsak kiemelten ajánlom a kiadványt mindazon leendő és gyakorló szakembereknek is, akik napi munkájuk során az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés érdéskörével gyakran találkoznak és új megvilágításban, gyakorlati ismeretbővítést, vagy éppen megerősítést várnak e könytől.
  Továbbá ajánlom az egészséges és beteg embereknek is, akik tenni akarnak egészségük megőrzése érdekében!

  Dr. Balogh Zoltán
  sorozatszerkesztő és lektor

  Első borító >>
  Belső és hátsó borító >>
  DR. ÁDÁNY RÓZA, DR. KÁRPÁTI ISTVÁN, DR. PARAGH GYÖRGY:
  NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MEDICINA

  A betegségek megelőzése az emberiség ősi igénye. Már a történelemformáló világjárványok kapcsán megszületett az a felismerés, hogy a betegségek megelőzése csak akkor lehet sikeres, ha az a közösségek szintjén szervezett és megvalósított óvintézkedések rendszerére épül.

  A betegségmegelőzés tervezése és gyakorlata feltételezi a kórok(ok), a veszélyeztető és hajlamosító tényezők, a betegségek korai felismerésének ismeretét, s messze túlmutat a diagnosztikus és gyógyító tevékenységre összpontosító medicina területén. Ugyanakkor bizonyos medicinális ismeretek az össztársadalmi alapon szervezett, interszektoriális tevékenységként megjelenő népegészségügyi intézkedések és programok tervezéséhez, kivitelezéséhez és eredményességük értékeléséhez is nélkülözhetetlenek. Jelen tankönyv, mely az orvostudomány és a népegészségtan területén tevékenykedő szakemberek összefogásával született, az egészségtudományi képzési terület különbözõ szakain tanuló hallgatók számára nyújt szükséges és elégséges orvostudományi ismereteket a legjelentősebb (a legnagyobb betegség- és társadalmi-gazdasági terhet jelentő) népbetegségek epidemiológiai vonatkozásairól, okairól, kockázati tényezőiről, jellegzetes tünettanáról, kórismézésükről és gyógyításuk esélyeiről, s ezen ismeretekre építve a megelőzés lehetõségeiről. A szerkesztők és szerzők alapvető célja, hogy a tankönyv kellő ismereteket nyújtson a modern orvostudomány eredményeire súlyozottan építő betegségmegelőző tevékenység elméleti alapjainak megértéséhez és alkalmazásához. Az aggasztó magyar népegészségügyi helyzet ismeretében nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a betegségek gyógyításával egyenértékű szolgálat az, mely a betegségek megelőzését, az egészség védelmét és fejlesztését célozza - a tankönyv célja a hallgatók felkészítése erre a szolgálatra.

  A nephrologiai fejezetet Dr. Kárpáti István írta.

  További részletek, megrendelés a Kiadó honlapján >>


  DR. PAPP ZOLTÁN: A VÁRANDÓSGONDOZÁS KÉZIKÖNYVE


  A várandósgondozás a szülészeti gyakorlat egyharmadát teszi ki, a másik kétharmad a perinatológia, illetve a nőgyógyászat. A három nagy egység áttekintése kézikönyvekben nagy segítség lehet az egészségügyi/orvosi ellátás és a továbbképzés számára.

  Mint alkotószerkesztő közel 70 szakembert mozgósítottam, akik mindnyájan elvállalták a kijelölt fejezet(ek) megírását, és alapvetően járultak hozzá az idevonatkozó tudásanyag begyűjtéséhez. Különösen hálás vagyok a társszakmák vezető professzorainak, hogy elfogadták felkérésemet, és kitűnő összefoglalásaikkal beengedtek bennünket, szülészorvosokat az általuk képviselt szakterület rejtelmeibe. Több téma megkívánta, hogy a szülésre, sőt a neonatológiai ellátásra is kitérjünk, tehát túlléptük az eredetileg tervezett várandósgondozás kereteit, így végül egy rendszerező, összefoglaló munka született, amely a szülészet-nőgyógyászat tudásanyagának közel felét felöleli.

  A könyv minden fejezetében tekintettel voltunk az elmúlt években megjelent nemzetközi ajánlásokra, útmutatókra, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az orvosi tevékenység nem az íróasztal mellett a számítógép képernyője előtt, hanem a beteg jelenlétében történik, és bár a gyakorló orvos tekintettel van a tankönyvek és a protokollok tudásanyagára, mégis saját felelősségére legjobb tudása, felkészültsége és judíciuma alapján alakítja ki a diagnosztika menetét és tervezi meg a terápia lépéseit. A könyv tartalma mind szakmailag, mind az etikai elvárások és mind a jog előtt vállalható.

  Hosszú vajúdás után 2014 végén hazánkban új várandósgondozási törvény született, ennek szem előtt tartása mellett egy komprehenzív kézikönyv született. A didaktikus kitűnő áttekintések és a gazdag irodalomjegyzék bizonyára segíteni fognak mind a várandósgondozásban közvetlenül szerepet játszó szakszemélyzetnek, beleértve a társszakmák művelőit, mind a képzésben és továbbképzésben közreműködő oktatókat és a törvényalkotással megbízott szakembereket. A kézikönyv igazi küldetése az új törvény szakmai hátterének biztosítása. Segíteni kíván a szövődménymentes és a magas kockázatú („high-risk”) várandósok és a feltétlenül fekvőbeteg-ellátást igénylő kóros várandós állapotok meghatározásában, elkülönítésében és szakellátásában.

  Dr. Papp Zoltán
  professor emeritus

  A könyv fontos fejezete a vesebetegségek és a terhesség kapcsolata, amely fejezetet Dr. Mátyus János írta.

  További részletek, megrendelés a
  Kiadó honlapján >>


  HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN

  2014. szeptemberében a Magyar Hypertonia Társaság Kongresszusán a Springmed Kiadó gondozásában, - dr. Barna István szerkesztésében - hiánypótló könyv jelent meg.

  E könyvben a hazai szakemberek a legfrissebb ismereteket ötvözték a mindennapi családorvosi elvárásokkal és feladatokkal. A 22 fejezetből álló, 480 oldalt tartalmazó könyv szerzői mind a magasvérnyomás betegséggel, mind a vesegyógyászattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat közérthetően fogalmazták meg.

  A két népbetegséggel foglalkozó könyv bátran ajánlható az alapellátásban dolgozó kollégákon kívül a gyakorló orvostudomány más szakterületén dolgozó orvoskollégáknak is.

  Dr. Kárpáti István